Idrettsfritidsordning

AKTIV ETTER SKULETID

Idrettsfritidsordning Nore Neset IL 2024/2025, 3-5 klasse. 

Nore Neset IL tilbyr en variert fritidsordning (IFO) med aktiviteter både inne og ute. Påmelding skjer løpende, men det anbefales å melde seg på snarest på grunn av begrenset plass i de ulike gruppene. For familier som allerede har barn i ordningen, er fristen for eventuelle endringer 1. juli. 

Dagsplan 

 • 13:00-14:00: Henting på ulike skoler og frilek/leksehjelp på anlegget. 
 • 13:30-14:20: Måltid. 
 • 14:30-15:30: Planlagt aktivitet. 
 • 15:30-16:00: Frukt og henting i klubbhuset. 

Aktiviteter 

Barna får tilbud om en rekke aktiviteter som padel, hinderløype, ulike leker, kanonball, sykkelparken, fjellturer, aking, småspill, innebandy, turn, bordtennis, basket og cornhole. Aktivitetene varierer med værforholdene, og om vinteren foregår mesteparten innendørs. 

Viktige Opplysninger 

 • Alder 3-5 klasse.
 • Prisene inkluderer brød- og fruktmåltid. 
 • Følger Bjørnafjorden kommune sin skolerute. 
 • Barna må ha riktig utstyr til aktiviteten. 
 • Bindende påmelding med 2 måneders oppsigelsestid fra den 1. i hver måned. 

Priser 

Aktivitet: 

 • 1 dag i uken: 750,- pr mnd (20%) 
 • 2 dager i uken: 1500,- pr mnd (40%) 
 • 3 dager i uken: 2070,- pr mnd (60%) 
 • 4 dager i uken: 2530,- pr mnd (80%) 
 • 5 dager i uken: 2880,- pr mnd (100%) 

Transport fra skolene: 

 • 1 dag i uken: 100,- pr mnd (20%) 
 • 2 dager i uken: 200,- pr mnd (40%) 
 • 3 dager i uken: 300,- pr mnd (60%) 
 • 4 dager i uken: 400,- pr mnd (80%) 
 • 5 dager i uken: 500,- pr mnd (100%) 

Skattedirektoratet har besluttet at fritidsordninger som er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, og dermed er av tilsvarende art som SFO rett etter skolen, også må anses som pass og stell av barn med rett til fradrag for utgiftene.