Idrettsfritidsordning

AKTIV ETTER SKULETID.

Kva gjer vi på?

 

Vi ynskjer å kombinera leik, ballidrett, turar og aktivitetar i nærområdet (grilling, hinderløyper, aking m.m). Vi vil ha fokus på felles rutinar med gode haldningar og samhald.

Idrettsfritidsordning fylgjer skuleruta, det blir variert matservering og moglegheit for å gjera lekser før aktivitet. Vi henter barna på skulane ved skuleslutt. Barna kan hentast i idrettsbygget mellom 16:00-16:30.

Vi gleder oss til aktive og fine dager sammen etter skuletid.