Idrettsfritidsordning

AKTIV ETTER SKULETID

Idrettsfritidsordning (IFO) er en variant av skolefritidsordningen som tilbys barn i 1.-5. klasse. IFO har mye felles med tilbudet i SFO, men har organisert fysisk aktivitet i stedet for fri lek. 

Barna går / blir hentet etter skolen og kjørt til idrettsanlegget, hvor de i store deler av tiden utøver fysisk aktivitet. Fritidsordningen omfatter flere ulike idrettsaktiviteter som håndball, fotball, basket, innebandy, kanonball, turer i nærområdet som f.eks Liafjellet og mye annet. Det passer dem som liker å være i aktivitet og synes gymtimene på skolen er gøy.

Vi har barn fra  Lunde, Lysekloster, Søre Øyane og Strøno, derfor kommer barna til idrettsanlegget til litt ulike tider ut fra når de er ferdig på skolen.

Dagsplanen på IFO:

12:45/13;15 – 14:00 Leksehjelp/frilek inne og ute, evt henting i de ulike krinsene 

14:00 – 14:25 Måltid, varmmat levert av ASVO Bjørnafjorden + frukt

14:30 – 16:00 Aktivitet i Nore Neset aktivitetshus eller i nærområdet

16:00 – 16:30 Foreldrene henter barna (klubbhuset), eventuelt barna går hjem (etter avtale med foreldrene)

Det er bindende påmelding, med en måneds oppsigelse fra den 1 i hver mnd.

Vi følger Bjørnafjorden sin skolerute.

Skattedirektoratet har besluttet at fritidsordninger som er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, og dermed er av tilsvarende art som SFO rett etter skolen, også må anses som pass og stell av barn med rett til fradrag for utgiftene.