Padeltennisbaner

Nore Neset Idrettspark har to utendørs padeltennisbanar mellom kunstgressbanane og Nore Neset Ungdomsskule.

Booking

Booking av banane kan gjerast av medlemmer i Nore Neset Idrettslag. 

Vi jobbar med å få på plass digital booking, og reknar med at dette kjem på plass i løpet av hausten 2023.

Inntil vidare kan booking gjerast ved å sende melding til Mariann Øvreeide, mobil 952 03 947.

Ikkje allereie medlem, meld deg inn og få tilgang til booking og andre medlemsfordeler i Nore Neset Idrettslag.