Kunstgressbaner

Folkehelseparken på Nore Neset har to 11er kunstgrasbaner. Den minste er 60 x 100 meter, og stod opprinneleg ferdig i juli 2008, men fekk nytt kunstgras sommaren 2021. 

Den største banen og nyaste banen er 64 x 100 meter og stod ferdig i mai 2017.

Banane er utstyrd med LED-flomlys.