Sykkelbane (barn)

Folkehelseparken på Nore Neset fekk i august 2022 ny sykkelbane for barn plassert flott i skogholtet mellom barneskulen og kunstgrasbanen. Sykkelbanen er omlag 200 meter lang, og inneheld små og store svingar og humper som gjer barna spennande utfordringar.