Nore Neset Lauget

BUSINESS TO BUSINESS

Nore Neset-lauget er eit «business to business»-konsept i regi av Nore Neset Idrettslag. Nettverket har som mål å ta klubben sine samarbeidspartnarar på alvor ved å etablera eit treffpunkt kor relasjonar, kunnskapsutveksling og vennskap vert utvikla på tvers av fag- og bransjeområder. Gjennom ulike tiltak på Nore Neset-lauget skapa eit godt grunnlag for spennande salsmoglegheiter, ny kompetanse og auka samarbeid.

Alle samarbeidspartnarar til Nore Neset Idrettslag vert ein del av Nore Neset-lauget. Som ein del av dette vert ein kalla inn til minimum to samlingar gjennom året kor faglege møter, sosiale treff og opplevingar står sentralt.

AVTALEN

Avtalen har som føremål å best mogleg fremma begge partar sine interessar i denne avtalen. Det er viktig for oss å sikra at du som støttespelar får positiv eksponering og profilering som ein god og viktig støttespelar for Nore Neset Idrettslag. Sponsorstøtten har til hensikt å sikra eit godt og breitt aktivitetstilbod til alle våre medlemmer.

SAMARBEIDSPARTNARAR

Du kan lesa meir om våre mange samarbeidspartnarar her.