Priser medlemskap

Medlemsavgift:

Standard medlemskap
Kr 550,- pr. år.

Medlemskap Familie
Kr 1.000,- pr år for hele familien (samme husstand)

  • Om man er to eller flere utøvere fra samme familie sparer man på å ha medlemskap for familie.
  • Foresatte kan også være del av familiemedlemskapet. Vi oppfordrer foresatte til å bli medlemmer i klubben.


Medlemskap Foresatt  
Kr 100,- pr år.
– Aktuelt for foresatte som har ett barn i klubben.

Medlemskap Støtte
Kr 300,- pr år
– for deg som ikke er aktive utøvere, men som vil støtte klubben

Medlemskap Verv
Kr 100,- pr person
– for deg som er trener, foreldrekontakt, dommer, styremedlem m.m.

Treningsavgift:

Treningsavgiften gjelder for alle treninger og er aldersbestemt og/eller basert på antall treninger.