idrettsskule

Idrettsskulen er for barnehagebarn født i 2019-2021.

Her får de aller minste sitt første møte med allidretten. Aktivitetene gjennomføres i Nore Neset aktivitetshus og er styrt av klubben med hjelp av ungdommer.

Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, og er tilrettelagt med tanke på motorisk utvikling og koordinasjon.

Barna skal kun bruke innesko eller turnsokker (rush sokker), ikke vanlige sokker og barbeint. Og de bør ha med seg drikkeflaske.

Det er små barn som deltar på microgym, og alle barn MÅ ha meg seg en forelder/voksen på hele treningen. Dette for å være til stede om de trenger trøst, dobesøk eller om noe annet vil oppstå. Om dere står på siden eller er delaktig i aktiviteten, vurderer dere selv ut ifra den enkelte barns behov.

Idrettsskule for 3-5 år (2019-2021)

Vi har opprettet et nytt parti om onsdager på grunn av stor pågang på Idrettsskulen 3-5 år.

Kontaktperson