idrettsskule

Idrettsskulen for barnehagebarn er eit tilbod for å få barn glad i idrett og fysisk aktivitet. Tilbodet er i stor grad prega av leik og allsidig aktivitet. Idrettsskulen skal gje ei innføring i ulike idrettar.

Vi har hinderløype, leik med ball, bruk av turnmatter til hopp og sprett. På idrettsskulen er vi primært inne, men om véret tillet det, så flyttar vi også aktivitet ut på vårt store anlegg med sykkelbane, kunstgrasbanar og padeltennisbanar.

Aktivitetsskule i høstferien

Høstferien nærmer seg, og Nore Neset Idrettslag inviterer til Aktivitetsskule for 1.-7.klasse.
Promo av Idrettsskulen 2023

Idrettsskule 2023 Høst

Påmelding til Idrettsskulen for hausten 2023 er no open. Oppstart vert tirsdag 5.september. Idrettsskulen er for barn i alderen 3-5 år (f. 2019-2021).

Kontaktperson