Tilrettelagt

Tilrettelagd all-idrett er et fritids-aktivitetstilbud for barn med særskilte behov og deres foreldre. Dette tilbudet har idrettslaget etablert sammen med NFU Bjørnafjorden.

Målet for gruppen er å nå frem til alle de som ikke kan benytte seg av/funnet sin plass i ordinære idrettstilbud i kommunen vår.
 
Her vil det være:
– Rom for tilbaketrekking for foreldre
– Rom for at barnet kan trekke seg vekk ved behov.
– Rom for å prøve forskjellige aktiviteter
– Rom for å ha en plass å høre til!
– Rom for å ha et fellesskap!
 
Vi ønsker at tilbudet skal være lavterskel, og blir til mens vi går.
 
Tilbudet er hver tirsdag kl 1730- 1830 i Nore Neset aktivitetshus, bortsett fra i ferier.
 
Vi har også en egen facebook gruppe som heter Idrettsglede for barn med nedsatt funksjonsevne.
https://www.facebook.com/groups/718553806655149 

Innebandy for ungdom og vaksen

Er du over 16 år, og har lyst til å spela innebandy? Då har vi eit lavterskel innebandy-tilbod for deg!

Kontaktperson