Tilrettelagt

Tilrettelagd all-idrett er eit aktivitetstilbod for barn med særskilde behov. Dette er eit tilbod idrettslaget har etablert saman med NFU Bjørnafjorden.

Innebandy for ungdom og vaksen

Er du over 16 år, og har lyst til å spela innebandy? Då har vi eit lavterskel innebandy-tilbod for deg!

Kontaktperson