Politiattest

 

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Alle over 15 år må levere politiattest. 

Du må ha en politiattest som er tilknyttet Nore Neset IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er ikke disse gyldig.

Når du får attesten skal den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattestansvarlig, Elisabeth Elvsveen Frøyset. Dette må gjøres ved personlig oppmøte.

Du sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på [email protected]

Søknadsprosessen

 • Hvordan søke om politiattest? Logg inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett (ID-porten). Du må fylle ut bekreftelse på formål som du får av klubben og legge ved den elektroniske søknaden. Hvis du ikke kan sende elektronisk søknad, kan du laste den ned og sende den som brev. Du finner mer informasjon på Politiets nettsider, se her.
 • Hvilket formål skal jeg velge? Som trener eller lagleder skal du fra nedtrekkslisten velge Kategori = Barn og ungdom – Formål = Trener for idrettslag. 
 • HUSK: Når du får attesten må den vises for registering til idrettslagets oppnevnte politiattest person, Elisabeth Elvsveen Frøyset. Ta kontakt enten på e-post [email protected] eller pr telefon 922 57 612 for å avtale tid for fremvisning av politiattest.

 

Søknadsprosessen for deg under 18 år

Du følger samme søknadsprosess som over, men du må i tillegg  ha med en signatur av en foresatt.  Dette vil komme automatisk i søknadsprosessen.

 

Vanlige spørsmål

 • Hvem må ha politiattest i Nore Neset IL? Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Er det en nedre aldersgrense? Ja, personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.
 • Hvilken type politiattest må jeg ha? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Nore Neset IL. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregistregisterloven § 39 første ledd. Kategori = Barn og ungdom / Frivillige organisasjoner
 • Jeg har politiattest, kan jeg bruke den? Du må ha en politiattest som er tilknyttet Nore Neset IL. Om du har politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.
 • Hvor lang tid tar det å få attest? Det tar ca. to uker. Noen ganger går det raskere.
 • Hvordan registrerer jeg attesten hos Nore Neset IL? Når attesten kommer fra Politiet skal den fremvises personlig til politiattest ansvarlig hos Nore Neset IL.
 • Hva gjør jeg om jeg får avslag på søknaden om politiattest? En del vil få avslag på søknaden om politiattest begrunnet med at de allerede har en gyldig politiattest for verv og arbeid i Nore Neset IL.  Da kan du be om å få tilsendt kopi av den tidligere politiattesten. Denne kopien skal så vises frem til den politiattestansvarlige i idrettslaget.
 • Skal Nore Neset IL arkivere attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos Nore Neset IL.

 

Om ordningen med politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget. Ordning som ble pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund i 2008.

På NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende “Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag”.

Ansvarlige for registrering av dette hos oss i Nore Neset IL er Elisabeth Elvsveen Frøyset. Hun har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet / tiltalt eller tidligere ilagt forelegg / dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Dette følger hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. politiregistreringsloven § 39 første ledd Kategori = Barn og ungdom / Frivillige organisasjoner – Formål = Trener i idrettslag / Frivillige organisasjoner.

Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.