Bredde e-sport

Bredde e-sport er ein av idrettslaget sine nye aktivitetar. Tilbodet startar opp i september 2023.

Tilbodet om e-sport legg opp til treningar der det også blir lagt til rette for fysisk aktivitet og reaksjonsevne som ein del av treninga.

E-sportrommet har 10 Gaming-PCar med alt av utstyr.

Vi treng frivillige til vårt bredde e-sport tilbod

Nore Neset Idrettslag skal starte opp eit bredde e-sport tilbod, og treng i samband med dette frivillige som kan vera med å legga tilrette for tilbodet.