Bredde e-sport

Bredde e-sport er ein av idrettslaget sine nye aktivitetar.

Tilbodet om e-sport legg opp til treningar der det også blir lagt til rette for fysisk aktivitet og reaksjonsevne som ein del av treninga.

Som ein del av idrettslaget sitt tilbod vil vi også frå tid til anna invitere til sosial gaming.

E-sportrommet har 10 Gaming-PCar med alt av utstyr.

Ved oppstart har vi tilbod om:

  • Roblox
  • Minecraft
  • Rocket League
  • Fortnite
  • Overwatch
  • Valorant

Vi treng enda fleire frivillige til bredde e-sport

Vårt bredde e-sport tilbod har fått ein overveldande mottaking, så vi ynskjer no å tilby fleire dagar. Til dette treng vi frivillige som kan hjelpa oss.

Vi er klar for e-sport!

Endelig er vi klar! Oppstart av vårt bredde e-sport tilbod blir i veka etter høstferien. Meld deg på i dag!

Ventetida er snart over!

Ventetida er snart over - bredde e-sport startar på Nore Neset i oktober! Då startar vi opp med både trening og sosial gaming.