Multisportveka

Multisportveka Sommar

Bakgrunn

Idrettslaget ynskjer gjennom Multisportveka å skapa ei brei aktivitetsveke der barn og unge vert introdusert til mange ulike idrettar/aktivitetar på og rundt Folkehelseparken på Nore Neset.

Vi opplever at dei mange reine ballspel-skolane i feriane i lengden vert litt kjedeleg for barna, spesielt for dei som har teke del i mange år. Dette gjer oss overtydd om at ei Multisportveke vil treffa mange barn og unge i og rundt Bjørnafjorden.

Nore Neset Idrettslaget ynskjer gjennom Multisportveka å skapa ein brei aktivitetsveke der barn og unge vert introdusert til mange ulike idrettar/aktivitetar på og rundt Folkehelseparken på Nore Neset.

Område

Idrettsanlegget vårt ligg midt i oppvekstsenterer på Nore Neset saman med ein barnehage, ein barneskule og ein ungdomsskule. Samla er det 1000 barn og unge som har dette som sitt oppvekstmiljø året rundt. Dei har gleden av to fleirbrukshallar, to kunstgressbaner, ein sykkelbane, to utandørs padelbanar, ein modellbilbane og eit stort gamingrom i det vi no kan kalla Folkehelseparken Nore Neset.

Aktivitetar

Idrettane/aktivitetane vi planlegger er mellom anna basketball, innebandy, kanonball, padel, sykkel, fjellturer, e-sport, aktivitet i sjø m.v. Vi har også invitert inn representanter frå andre mindre idrettslag for å undersøke om dei ynskjer å bidra med sine aktivitetar.

Påmelding

Lenke til påmelding kjem snart!

Kontaktperson