Nore Neset Arena

Nore Neset Arena er idrettslaget sin eigen fleirbrukshall. Hallen stod ferdig august 2022.

Hallen inneheld ein spelflate merka for handball, basketball, volleyball og innebandy. I tillegg er det e-sportrom med 10 spelstasjoner.

I 2.etasje har Nore Neset Ungdomsskule klasserom for form og farge, tekstil, keramikk og sløyd.