VÅRT VERDIGRUNNLAG

Vår visjon. Vår drøm.

Vår visjon er at Nore Neset idrettslag tilbyr idrettsglede og utfordringar for alle, og dette er noko vi jobbar med aktivt kvar dag, både på og utanfor bana.

Vår misjon. Vårt løfte.

Vår misjon i Nore Neset er at vi har Plass til alle! Difor har vi også tilrettelagte tilbod til barn med funksjonsnedsetting og gode støtteordningar for familiar med vanskeleg økonomi.

Våre verdier. Vår felles grunn.

Verdiane våre vennskap, meistring og respekt står sterkt i klubben. Her i Nore Neset kan vi love vennskap og trygge vaksne som lærer barna meistring og respekt for alle.