Historie

5.november 1980
Konstituerende årsmøte

Alle de fremmøtte var enige om at "Sportsklubben Teddy" burde bli lagets navn, dersom dette ikke ville bli godtatt ble man enige om Nore-Neset idrettslag som alternativ.

Man diskuterte draktfarger for den nye klubben og stoppet ved Lyseblå bluser og Hvite bukser.


5.november 1980
Interimstyret 1980

Interimstyret etter stiftelsen.

Formann:
Knut Bohne

Styremedlemmer:
S.Haldorsen
G. Askvik
J.Rekkum
O. Kvalheim
M. Skåtøy
E.M.Hagevik
K.Hjelle
B.Hagen
K. Skeie

mai 1987
Banemøte mai 87

Banemøte i samband med bygging av grusbanen i 1987.

28.desember 2002
Opning av fleirbruksdelen av Nore Neset Aktivitetshus

I romjula 2002 fekk barn og unge ta i bruk fleirbruksdelen av Nore Neset Aktivitetshus.

Faksimile: Os & Fusaposten

30.juli 2008
Grus vert til kunstgras

Leiar i NNIL, Bjørn Fosen, leiar arbeidet med å erstatta grusbanen med kunstgras. Dette var fyrste gang det vart lagt kunstgras på Nore Neset Idrettsplass.

Faksimile: Os & Fusaposten

1. september 2014
Ansatt
Jarle Heltne tilsett som dagleg leiar

Måndag 1. september startar Jarle Heltne i stillinga som dagleg leiar for Nore Neset idrettslag.

– Det å driva eit idrettslag berre basert på frivillig innsats er vanskeleg.

– Mange av oppgåvene må løysast på dagtid, og det kan vera ei utfordring når alle tillitsvalde er i full jobb, fortel Øystein Oen om bakgrunnen for å tilsetja ein dagleg leiar.

24.oktober 2017
Anlegg
Ny kunstgrasbanen
Leiar i fotballgruppa, Jan Erik Døsen og resten av dugnadsgjengen på Nore Neset førebur seg på ei påske med dekkelegging på nyebanen.
1.september 2022
Anlegg
Opning av Nore Neset Arena

Nore Neset Arena er idrettslaget sin eigen fleirbrukshall. Hallen stod ferdig august 2022.

Hallen inneheld ein spelflate merka for handball, basketball, volleyball og innebandy. I tillegg er det e-sportrom med 10 spelstasjoner.

I 2.etasje har Nore Neset Ungdomsskule klasserom for form og farge, tekstil, keramikk og sløyd.