Har du lyst til å bli danseinstruktør?

Nore Neset Idrettslag søker etter danseinstruktører for barn i stilartane break, hip hop, freestyle, jazz og showdans.

Nore Neset Idrettslag vil i samarbeid med Norges Danseforbund etablera ei dansegruppe i idrettslaget. I den samanheng søker idrettslaget etter ressurspersonar og danseinstruktørar som ynskjer å vera med å etablera tilbodet.

Vi søker etter danseinstruktører for barn i stilartane break, hip hop, freestyle, jazz og showdans. Dersom du kan undervise i nokre av desse, eller ynskjer å ta kurs for å gjera dette, så oppfordrar vi nettopp deg til å ta kontakt.

Målgruppa for dansetilbodet vil i fyrste omgang vera i alderen 3 – 12 år, men vi ser for oss at dette vil utvikle seg i tida som vi har framfor oss.

Vi oppfordrar ungdom til å søke.

Søknad kan sendast til [email protected]

Kontaktperson:
Eirik André Hesthamar
Dagleg leiar
Nore Neset Idrettslag

Mobil: 950 89 824
E-post: [email protected]

Share the Post:

Related Posts