Ung arbeidskraft i idretten

Nore Neset Idrettslag skal i åra som kjem nytta fleire ungdommar som arbeidskraft i idrettslaget.

Nore Neset Idrettslag er stolt av å ha fått innvilga eit 3-årig prosjekt til «Ung arbeidskraft i idretten» hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Idrettslaget ynskjer gjennom prosjektet å gje ungdom eit første møte med arbeidslivet som instruktører på fritidsordninger, trenarar for idrettane våre, samt vedlikehald og reinhald av idrettsanlegget med vidare.

I prosjektet skal vi samarbeide med Bjørnafjorden kommune og Nore Neset ungdomsskule. Spesielt Beate Haugsgjerd som er rådgjervar ved ungdomsskulen skal bistå idrettslaget med å sette prosessen i system, og fylgje opp ungdommane i møtet med arbeidslivet.

Vi er utruleg stolt av prosjektet vårt, og at Bufdir valde oss blandt mange gode søknader.

Nore Neset Idrettslag er meir enn eit idrettslag.

Share the Post:

Related Posts