OBOS gjev støtte til vårt Inkluderingsfond

OBOS har vald å støtta vårt Inkluderingsfond med 25.000 kroner.

Nore Neset Idrettslag er stolt og audmjuk over å i dag ha fått tilsagn på 25.000 kroner frå OBOS som går til å styrka vårt Inkluderingsfond.

Inkluderingsfondet har som formål å gje alle barn og unge som er medlem i Nore Neset Idrettslag moglegheit til å ta del i aktivitetane uavhengig av økonomiske forhold.

Utanforskap er ei stor utfordring i dagens samfunn, og kan i nokre tilfelle også føra til mobbing og utestenging frå viktige sosiale arenaer. Idrettslaget er overtydd om at dette fondet kan sikra at endå fleire får oppleva å vera ein del av idretten på Nore Neset.

Tusen takk OBOS💙

Share the Post:

Related Posts