Promo av Idrettsskulen 2023
Påmelding til Idrettsskulen for hausten 2023 er no open. Oppstart vert tirsdag 5.september. Idrettsskulen er for barn i alderen 3-5 år (f. 2019-2021).

Vi i Nore Neset IL ynskjer å invitera barn i alderen 3-5 år til eit spennande og bredt idrettstilbud.

Tilbudet vert i stor grad prega av leik og allsidig aktivitet, med fokus på å opparbeida grunnleggande motoriske ferdigheiter. Idrettskulen skal også gje ei innføring i ulike idrettar.

Idrettsskule 2023 Høst går kvar tirsdag frå september og ut året (i hht skuleruta i Bjørnafjorden).

For meir informasjon, og påmelding:
https://app.rubic.no/Public/Events/15125

Kontaktperson ved spørsmål:
Elisabeth E. Frøyset
E-post: [email protected]

Share the Post:

Related Posts